DẦU Ô-LIU SIÊU TINH KHIẾT NGĂN SỰ TẠO THÀNH CỤC ĐÔNG MÁU

Các nhà khảo- cứu Tây-ban-nha cho hay là ăn các thức ăn biến-chế bằng dầu ô-liu có thể giúp các người có cholesterol cao tránh bị chứng cục đông máu (blood clots). Lý-do là vì  dầu ô-liu có chứa nhiều phenol là những chất tốt cho tim.

Các nhà khảo- cứu Tây-ban-nha cho hay là ăn các thức ăn biến-chế bằng dầu ô-liu có thể giúp các người có cholesterol cao tránh bị chứng cục đông máu (blood clots). Lý-do là vì  dầu ô-liu có chứa nhiều phenol là những chất tốt cho tim. Bác-sĩ Francisco Perez-Jimenez tại Đại hoc Reina Sofia nói “Các kết-quả chúng tôi đã đạt được là một bằng chứng mới về tác-dụng có lợi cho sức khoẻ của dầu ô-liu siêu- tinh- khiết“ [ dầu olive siêu-tinh-khiêt —extra virgin olive oil— là loại dầu đã đươc lấy ra từ các trái ô-liu bằng sức ép nghiền cơ-khí và có mức độ acid duới 1%]

Trong giai-đoạn sơ-khởi của bệnh vữa sơ độngmạch (atherosclerosis), cán cân thăng-bằng giữa  các yếu-tố tạo cục đông và hòa- tan cục đông nghiêng về phía tạo cục đông và nếu trong máu có một lượng mỡ cao thì sự mất thăng- bằng càng nghiêm-trọng hơn

Nhiều nghiên-cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy là dầu ô-liu chứa chất phenol có tác-dụng chống cục đông. Nhưng các nghiên-cứu trên con người thì còn ít

Trong thí-nghiệm các nhà khoa-học Tây-ban-nha đã cho 21 người bị chứng cholesterol cao ăn hai loại bữa ăn sáng khác nhau. Trong thời gian một tuần lễ đầu, bữa ăn sáng của họ hoặc là bánh mì trắng chấm với dầu ô-liu tinh-khiết

(virgin oil) chứa phenol với tỉ-lệ 400 phần trên triệu hoặc bánh mì trắng với dầu ô-liu đã bị lấy gần hết phenol (chỉ còn 80 phần trên triệu) . Sau đó họ chuyển-đổi  giữa hai loại bữa ăn sáng.

Kết-quả cho thấy là hai giờ sau khi ăn thì những người có bữa ăn sáng chứa nhiều phenol có nồng-độ kháng-nguyên factor VII antigen thấp hơn so với những người có bữa ăn sáng ít phenol, mà kháng-nguyên này chính là chất kích- thích sự tạo- thành cục đông. Ngoài ra đối với nhóm người  ăn nhiều phenol, hoạt-tính của một chất tăng xúc-tác cuc đông khác  cũng giảm nhiều; chất này có tên là plasminogen activator inhibitor-1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *