Hanoli dự quốc khánh Hy Lạp tại Hà Nội

Với đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Rose Ieremia

 

 

 

Với tân đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Vũ Bình


 

 

Với phó vụ trưởng vụ Châu Âu Ngô Tiến Dũng

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *